Cookie Settings

Prosím, zadejte své narozeniny:

Je nám líto!

Nejste oprávněni navštívit stránky.

OK
Celý svět

PŮVOD BOTBOTS

Nedávno a nepříliš daleko bylo na noc uzavřeno nákupní centrum, když tu se objevil podivný zářící opar naplněný energií TRANSFORMERS známou jako ENERGON, snesl se z nebe a zakryl celé nákupní centrum.
Když se Energon dostal do styku s předměty uvnitř, ožily v podobě zlomyslných robůtků TRANSFORMERS. Tito roboti se v nákupním centru přímo před našimi zraky schovávají, maskovaní coby běžné předměty, které každý den používáme.
botbot bsa arrow
botbot series left
series-splash-bg

PŘÍRUČKA SBĚRATELE

Kolekce 190 robůtků v roce 2019

botbot series right
Hasbro

PRODUKT NENÍ K DISPOZICI

© 2019 Hasbro Všechna práva vyhrazena. Veškerý zvukový, vizuální a textový obsah na těchto stránkách (včetně všech jmen, znaků, obrázků, ochranných známek a log) je chráněn ochrannými známkami, autorskými právy a dalšími právy duševního vlastnictví, které vlastní společnost Hasbro nebo její dceřiné společnosti, poskytovatelé licencí, nabyvatelé licence, dodavatelé a partneři.